Rekisteriseloste

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

 

Rekisterin nimi

Puurtilan Kisa-Pojat ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Puurtilan Kisa-Pojat ry

Savontie 4

78300 Varkaus

Rekisteriasioita hoitava henkilö, rahastonhoitaja

Anne Pulkkinen / kisapojat.talous@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenyyden hoitoon liittyvät asiat:

  • jäsentietojen ylläpito
  • jäsenmaksujen laskutus
  • jäsenkorttien tulostus
  • jäsenviestintä ja seuran sisäinen viestintä
  • pohjana laskutustiedoissa laskutettaessa jäseneltä muita maksuja
  • tutkimusten ja kyselyjen kautta palveluiden ja toiminnan kehittämiseen

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköposti, laskutusosoite, joukkuetieto

Tietolähteet

Tietolähteenä jäsenrekisterille ovat sähköiset ja/tai paperiset jäsentietolomakkeet, joukkueilta saamat yhteystiedot, puhelimitse tai sähköpostitse saamat jäsentietoilmoitukset.

Tietojen luovuttaminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta seuran ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisterin tietoja pääsevät näkemään vain järjestelmän ylläpitokäyttäjät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa kautta. Jäsenrekisteriä pitävät yhdistyksen valtuuttamat henkilöt. Yhdistyksen hallituksella on yhdistyslain makainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastiminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen tarkastus pyydettäessä on henkilön kyettävä todistamaan oma henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. 

Tiedon korjaaminen

Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastuoikeudesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tiedon korjaamiseksi asianomaisten tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Voimassaolo

Rekisteriin taltioidut tiedot poistetaan ylläpitäjän toimesta, kun rekisteröintiperustetta ei enää ole eivätkä tiedot ole enää toiminnan kannalta tarpeellisia. Jäsenen erotessa tiedot hävitetään sen jälkeen, kun jäsenyysasioiden hoito ei enää tietojen säilyttämistä edellytä.